Loading...
Bønevakt 2020-09-07T11:47:09+02:00

Har du bøneemner som du ynskjer at me tek med på bønemøta før dei ordinære møta på Steinsdalen Bedehus, gje melding i skjemaet nedanfor (Du treng ikkje oppgje namn om du ikkje ynskjer det.)

Elles er me takksame for alle som ynskjer å vere med på “Bønevakt for Norge», sjå brosjyre under.

    2018-05-01-Bønnevakt-for-Norge