Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 

Lydopptak

 

LYDOPPTAK I MP3

 

 

andersen oyevind 72

 

 

 

Beroa.org
Mange ulike forkynnarar, men flest med Øivind Andersen.

 

 Gunnar Holt

Bibelsk Tro, Arkiv - nyare dato (2015-  )

Eit av dei største lydarkiva med taler frå dei siste åra.

 Mikkel Viglius


Bibelsk Tro, Arkiv - eldre opptak

Eldre taler med luthersk / roseniansk basis.  

 

 

     Bygstad Jan    

   
Bibeltimer.com 
  
Her finn du gjennomgang av mange bøker i Bibelen ved Jan Bygstad. 
Samnoy oyving web Bibelsommer i Vest   
Møteopptak frå bibelcamingar på Lyngmo Bibelcamp i Sogn frå 2006 - og fram til i dag.
Mange ulike forkynnarar tek del.

 

Olav rortveit

Dybde.org
Arkiv med lydfiler gjerne med 700-800 taler.
Forkynnarane er knytt til bedehussamanhengar, Østfold.
Jan Tore Olsen Forkynn.no       
Mange taler, forkynnarane er knytt til bedehussamanhengar. Rogaland.
Jonny Vaagen ForOss.no   
Mange talarar og ulike tema vert belyst ut frå Skrifta.
Stein Solberg Fjellheim Forsamling   
Opptak frå NLM si forsamlinga i Tromsø, ulike forkynnar
frå bedehussamanhengar. Troms.
H E Nissen HoerOrdet.dk    
Danske og norske forkynnarar. Dansk side med fleste danske,
men også norske forkynnarar.
 TMangelrod 103

Misjonslaget
Ulike samlingar med ulike forkynnarar

Dan Hessellund
Namsos Misjonsforsamling
NLM forsamling i Namsos i Nord-Trøndelag. Mange ulike forynnarar.

PBH 93A Nll.no/opptak  
Arkiv me opptak frå forkynning gjennom mange år. Mange ulike forkynnarar.
 Curt Westman

 

 

Veien gjennom Bibelen
Gjennomgang av heile Bibelen: Ein serie som Curt Westman hadde for 
Norea Radio i Sverige, og som gjekk over mange år.

 

 

 

 


LYDOPPTAK SOM LIGG PÅ STEINSDALEN BEDEHUS FRÅ FØR 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------Bygstad Jan
 
 
 
 
 
 
1. mai møter på Jæren med Jan Bygstad og Mikkel Viglius i 2012 
 

Kristian Fagerli 2
 
 
 
 


Bibelhelg med Kristian Fagerli på bibelhelg på Lyngmo i aug. 2012

GunnarNilsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Diverse møteopptak frå 2011
3611 Samnoey Øyvind Fjellheim Fil 2:1-11
2011.12.18. Odd Eivind Stensland / Sefanja 1 / Kven er din Gud?
2011.12.04. Dag Rune Lid / Luk.21:27-36 / Jesus kjem snart igjen
2011.11.27. Tor Øystein Holm / Luk.4:16-22A / Jesu program: Gode nyheiter
2011.11.20. Odd Sverre Hove / Svar på spørsmål frå salen
2011.11.20. Odd Sverre Hove / Kva skjer i Israel no?
2011.11.20. Odd Sverre Hove / Esek.37:1-14 / Døde bein som reiser seg
2011.11.06. Per Kørner / Ef.2:4-10 / Av Guds nåde, til Guds ære
2011.10.16. Dag Rune Lid / Jes.1:12-17 / Når saltinnhaldet går ned
2011.10.09. Daniel Teigen / Josva 7:1-26 / Historia om Akan
2011.09.25. Kåre Hellem / 1.Joh.3:1-6 / Kven er Guds born
2011.09.18. Erleiv Matre / Ap.gj.20:22-24 / Om å fullføre tenesta og nå målet
2011.09.11. Harald Voster / 1.Sam. 3:1-10 / Gud handla gjennom Samuel sitt liv
2011.09.04. Per Bergene Holm / Rom.11.1 og 26 / Israels framtidsutsikter
2011.09.03. Per Bergene Holm / 1.Mos.12:1-3 / Israel Herrens tenar
2011.09.02. Per Bergene Holm / Joh. 5:39, 46-47 / Kristus i GT
2011.06.19. Per Kørner / Joh. 3:1-15 / Kven får del i Guds rike?
2011.06.13, Bjarne Vestbøstad / Ap.gj. 1:1-15 og 2:1-21 / Eg trur på Den Heilage Ande
2011.06.05. Kåre Johan Hamre / Ef.1:17-23 / Korleis få Den Heilage Ande?
2011.05.22. Øystein Rønhovde / Joh. 16:5-15 / Lovnaden om talsmannen
2011.05.15. Johannes Kleppa / Joh.16:16-32 / Jesus gjekk til Faderen
2011.05.01. Finn Indrebø / Joh.20:19-31 / Jesu løfter står fast
2011.04.22. Odd Eivind Stensland / Luk.23:32-43 / Jesus dør for synden
2011.04.21. Odd Eivind Stensland / Joh.13:1-15 / Fotvasking - Jesus tjener disiplene
2011.04.20. Odd Eivind Stensland / Matt. 26:14-16 / Judas
2011.04.17. Odd Eivind Stensland / Sak.9:9-10 / Se din konge kommer til deg
2011.04.03. Daniel Teigen / Matt.25:1-46 / Våk - Jesus kommer snart
2011.03.27. Dag Rune Lid / Matt 25:5 / Søv eg?
2011.03.06. Bjarne Vestbøstad / Luk.18:31-43 / Kva vil du at Jesus skal gjera for deg
2011.02.13 Per Augestad, / 1.Sam.15 / Kong Saul
2011.02.06. Bjarne Vestbøstad. / 1Kor.16:36 / Det du sår
2011.01.23. Kristian Jørgensen. / Joh.4:46-54 / Kongens embedsmann
2011.01.09. Odd Eivind Stensland. / Åp.2:8-11 / Vær tro inntil døden
 

Samnoy oyving web
 
 
 
 
 
 
 
Bibelhelg med Øyvind Samnøy, des. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnalt Sigbjorn
 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad Fjell 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorentz Nord Varhaug 2
 
 
 
 
 
 
 

Hamre Kaare Johan
 
 
 
 
 
 
 
 
Møte om bøn, Kåre Johan Hamre, Norheismund Bedehus, des. 2010
2010.12.19. Kåre Johan Hamre, / Norheimsund Bedehus. / Joh.16:23-24 / Be så skal de fåEnkeltmøter i Steinsdalen Bedehus, 2010

2010.12.29. Finn Indrebø. / Op.22:17 / Kom - ta livsens vatn ufortent!
2010.12.12. Bjarne Vestbøstad. / Luk.16:1-13 / Trulause eller truverdige tenarar
2010.12.02. Jan Bygstad. / Svar på spørsmål frå salen etter talen
2010.12.02. Jan Bygstad. / Rom.1:18 / Jes.6 / Guds vreide vert openberra
2010.11.28. Per Kørner. / Matt.5:13-16 / Salte kristne
2010.11.21. Tor Øystein Holm. / Matt.25;1-13 / Den store forskjellen, innenfor eller utenfor
2010.11.07. Henry Skogvoll. / Matt.5:13-16 / Jordens salt og verdens lys
2010.10.17. Dag Rune Lid. / Heb.1:14 / Ef.1:6 / Kva talar Bibelen om englar?
2010.10.05. Odd Eivind Stensland. / Jes.30:1-7 / Kva er ein kristen?
2010.09.19. Kristian Jørgensen. / Joh.14:16-17 / Den Heilage Ande
2010.09.12. Bjarne Vestbøstad. / Joh.3:34-35 / Eit nytt bod gjev eg dykk

 

Odd Eivind Stensland

 

 

 


 Bibelveke med Odd Eivind Stensland

2009.11.29B Stensland Odd Eivind, Tema/tekst: En kristens to naturer/ Gal. 5.17
2009.11.29A Stensland Odd Eivind, Syndefallet/ nådens år/ jubelåret/ Luk. 4.16-22a
2009.11.28 Stensland Odd Eivind, La ingen røve din sigerspris/ Kol. 2.1-8/16-23
2009.11.27 Stensland Odd Eivind, Tema/tekst: Oppgjør med vranglæren/ Kol.1.6-14
2009.11.26 Stensland Odd Eivind, Forskjell på å falle og å leve i synd/ Salme 151.1-21
2009.11.25 Stensland Odd Eivind, Tema/ tekst: Seirende kristen/ 1 Kr 21.1-28
2009.11.24 Stensland Odd Eivind Tema/tekst: Forholdet brud-brudgum/ Salomos Høysang

 


Bibelhelg  frå Solgry Ungdoms og Misjonssenter, 2007
2007.09.29 Lid Dag Rune / Bøn om vekking
2007.09.28 Lid Dag Rune / Bøn i Jesu namn

 

 Bibelhelg på Solgry Ungdoms og Misjonsenter, 2004

2004.10.02. Kristian Fagerli. / Solgry / 5M.8:7ff / Alt hører Herren til
2004.10.02. Dag Rune Lid / Solgry / Joh.Op. 3:14-22 / Sjå eg står for døra og bankar
 

Kristian Fagerli 2 
 
 
 
 
 
 
Møteveker med Kristian Fagerli, Steinsdalen Bedehus, mars og okt. 2004
2004.10.31B. Kristian Fagerli. / Luk.14:16-23 / Du er innbudt til bryllup i himlen!
2004.10.31A. Kristian Fagerli. / Luk.13:23-30 / Er det mange som vert frelst?
2004.10.30. Kristian Fagerli. 1.Pet.2:21 / I Jesus fotspor
2004.10.29. Kristian Fagerli. / Gal.2:20 / Den indre kamp i ein kristen sitt liv
2004.10.28. Kristian Fagerli. / Gal.2:20 / Tvekampane – Adam sin kamp – Jesu kamp
2004.10.27. Kristian Fagerli. / Gal.2.19 / Guds ord er levande og kraftig
2004.10.26. Kristian Fagerli. / Gal. / Om falsk lære i kyrkjelyden
2004.03.14B. Kristian Fagerli. / 2.Kor.11:1-4 / Faren for å verta ført bort frå Kristus
2004.03.14A. Kristian Fagerli. / Heb.12:1-3 / Sjå på trua sin opphavsmann og fullendar
2004.03.13. Kristian Fagerli. / Apg.4:13 / Då dei såg frimodet deira
2004.03.12. Kristian Fagerli. / 1M.3:7 og 21 / Den usynlege drakta
2004.03.11. Kristian Fagerli. / 1.Pet.5:8 / Ver edru, vak ! Om den åndelege søvn
2004.03.10. Kristian Fagerli. / Heb.4:24-26 / Moses som forkasta skattane i Egypt
2004.03.07B. Kristian Fagerli. / Luk.18:31-34 / Sjå me går opp til Jerusalem
2004.03.07A. Kristian Fagerli. / Luk.7:36-50 / Dei tome kar kan Herren få fylla
2004.03.06. Kristian Fagerli. / Joh.14:1 og 6 / Lat ikkje hjarta bli grepe av angst
2004.03.05. Kristian Fagerli. / Sal.1 / Korleis Guds ord vert sådd i hjerta
2004.03.04. Kristian Fagerli. / 1.Tim.4:16 / Gje akt på deg sjølv og på læra
2004.03.03. Kristian Fagerli. / Luk.10:25 / Kva skal eg gjere for å arva evig liv?
 
 
Erleiv Matre 13.05.2012 Om bønn i Jesu namn. (Lydopptak) 
 

Per Kørner 29.04.2012 Det kostar å føglje Jesus (klikk her)

Henry Skogvoll  3.4.2012 Med augo freste på Kristus (klikk her)

Daniel Teigen 25.3.2012 Samle dykk ikkje skattar på jorda (klikk her)
 
Tor Øystein Holm 4.3.2012 Tilgjeving og nytt liv (klikk her)
 
Per Augestad 26.2.2012 Fortruleg samfunn med Herren (klikk her)
 
Egil Gammelsæter 1.4.2012 Gjer Guds arbeid - Guds veg(klikkk her)
 
Bjarne Vestbøstad 5.2.2012 Såkornet er Guds ord (klikk her) 
 
Odd Eivind Stensland  18.12.2011  Kven er din Gud? (klikk her)
 
 
Øyvind Samnøy  11.12.2011 Difor er dei for Guds truna (klikk her)
 
Øyvind Samnøy  11.12.2011 Jesus meg selv jeg deg bringer (klikk her)
 
Dag Rune Lid  04.12.2011 Jesus kjem snart igjen! (klikk her)
 
Tor Øystein Holm  27.11.2011 Jesu program: Gode nyheiter (klikk her)
 
Lars Fossdal  27.11.2011 Så Jesu namn må verta æra ved dykk (klikk her)
 
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Døde bein som reiser seg (klikk her)
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Kva skjer i Israel no? (klikk her)
 
Odd Sverre Hove  20.11.2011 Svar på spørsmål frå salen (klikk her)
 
 
Tor Øystein Holm  20.11.2011 Domen over alle folkeslaga (klikk her)
 
 
Sigbjørn Agnalt  13.11.2011 Ein kristen heim i ein avkristna kultur (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  13.11.2011 Visdomen (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  12.11.2011 Vert verande i mitt ord (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  11.11.2011 Auga for auga tann for tann (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  10.11.2011 Du skal ikkje slå ihjel (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  09.11.2011 Det evige livet (klikk her)
 
Sigbjørn Agnalt  08.11.2011 Høyr Herren, Herren er ein (klikk her)
 
 
Per Kørner  06.11.2011 Av Guds nåde, til Guds ære (klikk her)
 
Finn Indrebø  30.10.2011 Jeg står for Gud som allting vet (klikk her)
 
Erleiv Matre  23.10.2011 Farvel du brede strede (klikk her)
 
 
Lorents Nord-Varhaug  23.10.2011 Sjelens verdi (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  22.10.2011  Eg vert alltid hjå deg (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  22.10.2011  Brorsons liv og virke (klikk her)
 
Lorents Nord-Varhaug  21.10.2011  Å byggja kristne heimar (klikk her)
 
 
Dag Rune Lid 16.10.2011  Når saltinnhaldet går ned (klikk her)
 
Daniel Teigen  09.10.2011  Historia om Akan (klikk her)
 
Kåre Hellem  25.09.2011  Kven er Guds born (klikk her)
 
 
Einar Krogedal  25.09.2011  Jesus helbreder ti spedalske (klikk her)
 
Einar Krogedal  23.09.2011  Barnekåret og arven (klikk her)
 
Einar Krogedal  22.09.2011 Klippe du som brast for meg (klikk her)
 
Einar Krogedal  21.09.2011 Forventning (klikk her)
 
 
Erleiv Matre   18.09.2011 Om å fullføre tenesta og nå målet (klikk her)
 
Kåre Johan Hamre  13.09.2011 Lov og formaning - og fridomen i Kristus (klikk her)
 
Harald Voster   11.09.2011 Gud handla gjennom Samuel sitt liv (klikk her)
 
 
Per Bergene Holm   04.09.2011 Israels framtidsutsikter (klikk her)
 
Per Bergene Holm   03.09.2011 Israel Herrens tenar (klikk her)
 
Per Bergene Holm   02.09.2011 Kristus i GT (klikk her)
 
 
Bjarne Vestbøstad   28.08.2011 Vara dykk for dei glupske ulvane i saueham (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland   21.08.2011 Utvalgt i Kristus (klikk her)
 
Per Kørner   19.06.2011 Kven får del i Guds rike? (klikk her)
 
Bjarne Vestbøstad  13.06.2011 Eg trur på Den Heilage Ande (klikk her)
 
Kåre Johan Hamre  05.06.2011 Korleis få Den Heilage Ande? (klikk her)

Øystein Rønhovde 22.05.2011 Lovnaden om Talsmannen (klikk her)

Daniel Teigen 08.05.2011 Daniel stolte på Gud (klikk her)

Finn Indrebø  01.05.2011 Jesu løfter står fast (klikk her)

Johannes Kleppa  06.03.2011 Høyr så skal di sjel leva (klikk her)
 
 
Odd Eivind Stensland  22.04.2011 Jesus dør for synden (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  21.04.2011 Fotvasking - Jesus tjener disiplene (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland  20.04.2011 Judas (klikk her)
 
Odd Eivind Stensland 17.04.2011 Se din konge kommer til deg (klikk her)
 
 
Daniel Teigen 03.04.2011 Våk - Jesus kommer snart (klikk her)
 
 
 
Dag Rune Lid  02.10.2004 Sjå eg står for døra og bankar (klikk her)
Kristian Fagerli  02.10.2004 Alt hører Herren til (klikk her)
19 taler av Kristian Fagerli frå 2 møteseriar i Steinsdalen i 2004 (klikk her)

Bøn er det viktigaste arbeidet i Guds rike, la oss difor ikkje verte motlause i bønearbeidet!
Høyr taler om «Bøn i Jesus namn» (Klikk her) og «Bøn om vekking» (Klikk her) ved Dag Rune Lid.