Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 

Video-opptak Steinsdalen Bedehus - semester, etternamn

 

Videopptak frå ulike stader


 Finn Widar Knutzen

 

Bibelskulen på Fossnes  
Møteopptak frå ulike samlingar ved Bibelskulen på Fossnes.
Mange ulike talarar deltek.

 

Mikkel Viglius

 


Den kristine tru
   
Innføring i kristen tru ved - Mikkel Vigilius. Dansk   


Youtube - diverse
Mikkel Vigilius. Dansk

 

                    

Arne Helge Teigen

ForOss.no  
Ulike tema vert belyst ut frå Skrifta.
Mange talarar deltek.

 Konrad Fjell 2015

 

 

Lekmannsmisjonen   
Videoarkiv på taler frå 2012 og fram til i dag:
Mange talarar deltek. Claus Munk

Namsos Misjonsforsamling
NLM forsamling i Namsos i Nord-Trøndelag.
Mange ulike forynnarar. H E Nissen

 

 

Norsjællands Valgmenighed, Danmark 
Kyrkjelyden der Hans Erik Nissen var prest  

 

 

 Bjarne Gjuvsland

 

 

X-Aktuelt
2016-07-15 Bjarne Djuvsland, Fossnes, «Å vera ein kvardaskristen» (Video) 
2016-07-16 Bjarne Djuvsland, Fossnes, «Arbeidet i Guds rike»  (Video)

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

       
 

         
 


 

 

  SEMESTER sorering av videoar ved Steinsdalen Bedehus:

 

 

2017, haustsemester
 

2017, vårsemseter

2016, haustsemester


2016, vårsemester2015, haustsemester2015, vårsemester

2014, haustsemester


2
014, vårsemester


2013, haustsemester


2013, vårsemester


2012, haustsemester


2012, vårsemester