Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 

AKTUELLE ARTIKLAR

Nokre artiklar til ettertanke

 

– Ulykka var eit kall til å vende om! 

Interju med Hanna Gåsvære Berre i Dagen
Det er Elsa Gåsvær Berre som seier dette. Kristi-himmelfartsdag 1941 opplevde ho å miste 8 av sine næraste i den tragiske ulykka som ramma øysamfunnet Gåsvær i Vikna kommune på Nord-Trøndelags kysten. Ei ulykke som rysta lokalsamfunnet, men som førte mange sjeler til himmelen. Les meir ...

 

– Me treng å verta forferda av Herrens Ord!
Intervju med forkynnaren Øyvind Samnøy i Dagen
– Det er godt når folket kjem på møte med den haldninga at no må eg få høyre sanninga. Det er når Sanningsanden er nær gjennom Ordet, at menneska har si besøkjingstid. Om ein ikkje tek imot sanninga skjer det som Brorson seier: "Den som ei vil lyset kjenne, han skal seg på lyset brenne." Då kjem ein med andre ord inn under forherdinga. Les meir ... 


– Me treng vekking!
Intervju med Per Kørner i Dagen
- Det me framom alt har bruk for i vårt folk i dag, er ei bibelsk vekking der Guds ord blir teke på alvor. Det er mykje religiøsitet i dag. Mange seier dei trur på Gud, men dei har danna seg eit Gudsbilete som ikkje er bibelsk. Det er Per Kørner som seier dette. Les meir ...


 Sexrevulusjonens bitre frukter
Av Jon Kvalbein, kronikk saksa fra Dagen
kvalbein_jonKommunistene ville eliminere det ”kapitalistiske” monogamiet og gjøre full sexfrihet til en hjørnesten i det nye kommunistiske samfunnet. I det første stadiet av revolusjonen (1918-26) forsøkte lederne med viten og vilje å ødelegge ekteskapet og familien. Fri kjærlighet ble lansert med ”glass med vann”-teorien: Det var uvesentlig hvilket glass man drakk av så sant tørsten ble slukket. Lovens skille mellom ekteskap og tilfeldig samleie ble opphevet. Loven talte nå bare om ”kontrakter” mellom mann og kvinne, men disse kunne gjøres for en avgrenset periode – et år, en uke eller en eneste natt! En kunne skilles så mange ganger en ville. Skilsmissen kunne til og med skje uten at den andre parten ble underrettet. Bigami og polygami var tillatt, og førekteskapelige forhold ble oppmuntret.

Hva ble resultatet?  På få år ble horder av ville, hjemløse barn en samfunnsfiende for det sovjetiske samfunnet. Millioner av liv forliste. Skilsmissetall og antall aborter steg voldsomt. Hat og konflikter førte til at arbeidet i de nasjonaliserte fabrikkene stagnerte. Resultatet var så sjokkerende at regjeringen ble tvunget til å reversere politikken. Lovgivningen ble skjerpet.  Myndighetene begynte å kjempe for seksuell renhet før ekteskapet. Adgangen til skilsmisse og abort ble sterkt begrenset. Og den negative utviklingen ble snudd i positiv retning omkring 1930, da tiltakene for å tøyle sexfriheten var praktisk talt fullført.  Dette samfunnseksperimentet er lærerikt fordi det skjedde i omfattende målestokk over kort tid og innenfor det samme samfunnssystem. Les mer ...

Hvordan blir man en kristen?
Av Øivind Andersen
Hvordan blir man en kristen. La oss først høre litt ifra Guds Ord om det.
Først i fra Johannes 1.12 "alle dem som tok i mot ham", nemlig Jesus, "dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn". La oss også høre fra 1. Johannes brev noe som er karakteristisk for den som er en kristen. Der står det i kapittel 5 vers 12 "Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet". Å være en kristen er altså det samme som å ha Jesus. Hvordan går det til at et menneske får Jesus? Eller for å si det slik hvordan blir man en kristen? Les mer ...