Søk

Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!

Aktuelt

 

       

Seminar med
Andreas Årikstad:

Andreas Aarikstad 2


Frå skapartru til frelsartru

Tema for seminaret:

Skapelse og/eller evolusjon:  

«Hva sier Bibelen?»

«Hva sier vitenskapen?»


Alle møta hans finn du her! 

                            

 

==========================Åndshøvdingar i
eldre opptak
(MP3/Youtube) 

 

           Ole Hallesby

Hallesby OleTalen som førde til at 
fleire tusen vende om. 
Høyr den her!

Carl Fredrik Wisløff
Carl Fredrik Wisloff

«Et ord til trette kristne»

 

Gustav Ballestad
Gustav Ballestad
«Den som finner sitt

liv skal miste det.»
Mat 16:24-25


Øivind Andersen

andersen oyevind 72

«Jesus kommer
snart igjen!» 

 

 

 

 

Steinsdalen Bedehus

 

 

2017 hausten annonse barnelaget Steinsdalen Bedehus

 

Velkomen til websida til Steinsdalen Bedehus!

Bibelordet dette semesteret: «Difor seier eg dykk: Alt de bed om når de er i bøn, tru berre at de får det, så skal de få det.» Mark 11:24

 

Videoane er lagra på nettet på YouTube

og du finn dei samla her!

(Her kan du også abonnere på kanalen vår.)

Følg oss på Facebook!


PROGRAM FOR HAUSTEN 2017 STEINSDALEN BEDEHUS

 

 

 

  

Arne Joergensen

  Steinsdalen Bedehus
  Sundag 10. desember 2017 

  Arne Jørgensen

 2017.12.10  – Guds rike er nær! Lukas 21:27-36 (Video)

  

 

 

John Peder Samdal

  Steinsdalen  Bedehus
  Bibelhelg 

  John Peder Samdal

 2017.12.01   – Vokt dine porter! Lukas 4:23-30, Salme 24:7,  (Video) 
 2017.12.02-1800   – Når portene stenges, Lukas 4, (Video)
     
Song  ved Heimlengt
 2017.12.02-1930

  – Vekter hvor langt på natt ? Salme 24:1-10  (Video)
     
Song ved Heimlengt

 2017.12.02

  – Hadde Gud glemt sitt ord ? Lukas 4:14-21 (Video)
     Song ved Heimlengt

 

  

Dag Rune Lid Webben

  Steinsdalen Bedehus
  Sundag 26. november 2017 

  Dag Rune Lid

2017.11.26  – Difor vart eg ikkje ulydig mot det himmelske synet!  (Video)

  

 

  

Erling Rantrud

    

    Tørvikbygd Bedehus

    DELK - gudsteneste

    Erling Rantrud

2017.11.19  «Hvem er den største i himlenes rike?», Mat 18:1-6, 10-14, (Video)

 

 

Kurt Olsen 1

  Norheimsund Bedehus
  Bibelhelg 

  Kurt Olsen

 2017.11.17   (1) Gjennomgang av Esras bok, kapittel 1-3,  (Video)
 2017.11.18   (2) Gjennomgang av Esras bok, kapittel 3.10-4, (Video)
 2017.11.19   (3) Gjennomgang av Esras bok,  kapittel 5-10, (Video)
 

  

Finn Indreboe

  Steinsdalen Bedehus
  Sundag 12. november 2017 

  Finn Indrebø

2017.11.12  Dei falske profetar, Mat 7:15-21, (Video)

  

 

Terje Treidene bilde

  Steinsdalen Bedehus
  Møter fredag 10. og laurdag 11. nov 2017

  Terje Treidene talar og syng

 2017.11.10  «Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.», Høgs. 3:1-4, (Video)
 2017.11.11    Dei mange slør, Høgs. 3:1-4 + song av Kjersti Brennsæter, (Video) 

 

 Knut Pedersen bilde

  Steinsdalen Bedehus
  Bibelhelg 

  Knut Pedersen

 2017.11.03 Ein underleg strid, Rom 7:7-25, (Video) 
 2017.11.04 Korleis leve eit sigrande kristenliv ? Rom 5:20-6:11, Song: Arne og Magne Straumstein, (Video)
 2017.11.04 De skal rekne dykk som døde ... Rom 6:11-23, Song: Arne og Magne Straumstein, (Video)
 2017.11.05

Inga fordøming i Kristus Jesus! Rom 6:1-11, 8:1 (Video)

 

 

John Peder Samdal

  Tørvikbygd Bedehus
  Bibelhelg 

  John Peder Samdal

 2017.10.27  (1) Judas brev, «Om dere bare blir ved i troen ...», (Video) 
 2017.10.28  (2) Judas brev, tale + song (Video)
 2017.10.28  (3) Judas brev, tale + song (Video) 
 2017.10.29

 (4) Judas brev, tale + song + opning, (Video)

 

 

Odd Sverre Hove

 

 

  Israelkveld i Steinsdalen Bedehus      

2017.10.22 Odd Sverre Hove, «Guds vingård i GT og NT (Video)
2017.10.22 Odd Sverre Hove, Nyheitssituasjonen i Midt-Austen akkurat no (Video)
2017.10.22 Odd Sverre Hove, Spørsmålsrunde (Video)

 

Bygstad Jan

 

   

    Tørvikbygd Bedehus
    DELK - gudsteneste

    Jan Bygstad

2017.10.15  «Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes ....», Mat 5:20-26, (Video)

 

Reidar Heian

  Steinsdalen Bedehus
  Bibelhelg 

  Reidar Heian

 2017.10.13 Reidar Heian, «Vær ikke bekyrmet», Mat 6:24-34 (Video)
 2017.10.14 Reidar Heian, «Jesus alene», Mat 17:1-9 (Video)
 2017.10.15 Reidar Heian, «Skatten i himmelen», Mark 10:10-27 (Video)

 

 

Lars Fossdal2017 04 10 Immanuel Fuglsang

  Bibelhelg 

  Solgry Ungdoms- og Misjonssenter

  Tale ved Immanuel Fuglsang og Lars Fossdal            

2017.09.29

Immanuel Fuglsang, «Livet her og nå, med målet for øye.», (Video)

Song ved Roar, Olav og Reidun Irene Fossdal
2017.09.30, kl 1000 Immanuel Fuglsang, Brevet til kyrkjelyden i Sardes, Op 3:1-6, (Video)
  Opning ved John Peder Samdal
2017.09.30, kl 1130 Lars Fossdal,  «Når han herjet blandt dem, da spurte de ...», Salme 78:34.
  Song ved Liv Jorunn og Martin Fjære                                                 (Video)
2017.09.30, kl 1700 Immanuel Fuglsang, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»,   Lukas 18:34-43
  Song ved gruppe frå Fossneskoret                                                     (Video)
2017.09.30, kl 2000 Lars Fossdal,  «Gud er med og har all makt!», Mos 45:26-28           (Video)
2017.10.01, kl 1030 Tale ved Immanuel Fuglsang                                                           (Video)
  «Vi er i stor nød!» Amos 5:21-23, «Gud bærer sine barn.», Jes  46:3-4 
  Opning ved John Peder Samdal
  Song ved Stemnekoret

 

 Oeystein Ronhovde

  Steinsdalen Bedehus

  Tale og song ved Øystein Rønhovde

2017.09.25

Øystein Rønhovde, tale, «Fra skam til verdighet», Mark 5:24-30,  (Video) 

2017.09.25 Øystein Røhovde, song, «Å Jeus, ditt namne er det beste»,  (Video)

 

 Gunnar Holt

  

Steinsdalen Bedehus

Gunnar Holth

Haustmøter

2017.09.14   Gunnar  Holth, «En tid som vår - Sannhetens kår ... »,  (Video)
2017.09.15   Gunnar  Holth, «Når tåken letter», Song Kjersti Brennsæter, (Video)
2017.09.16  kl 1800    Gunnar  Holth, (I) Songkveld, Rosenius/ Engeset, (Video)
2017.08.16  kl 1930

  Gunnar  Holth og Kjersti Brennsæter,

  (II) Songkveld: Sigvard Engeset (Video)

 

Bygstad Jan

 

   

    Tørvikbygd Bedehus,

    DELK - gudsteneste

 
2017.08.20 Jan Bygstad, Guds dom over sitt folk, Mat 23:37-24:2, (Video)   Soppeland Gunnar

  

Steinsdalen Bedehus

Gunnar Soppeland

Bibelhelg

2017.08.18   Gunnar Soppeland, (1) «Trua rein og saka klar», John 20:30-31, (Video)
2017.08.18   Gunnar Soppeland, (2) «Trua rein og saka klar», John 20:30-31, (Video)
2017.08.19    Gunnar Soppeland, (3) «Trua rein og saka klar», 1 Pet 2:7-10,   (Video)
2017.08.19   Gunnar Soppeland, (4) «Trua rein og saka klar», 1 Pet 2:7,        (Video)
 


Bygstad Jan

 

 

   

    Tørvikbygd Bedehus, DELK - gudsteneste

 
2017.06.11 Jan Bygstad, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord!», Mat 28:16-20, (Video)  


Odd Eivind Stensland 2016

  

 Arne Joergensen
  Steinsdalen Bedehus 

  Arne Jørgensen 
  
  Odd Eivind Stensland
 
  Pinsesamling

                   

 2017.06.03  Arne Jørgensen, «Gamle tiders vekkelser vi venter», 2 Peter 2:14-16, (Video)
 2017.06.04-1

Odd Eivind Stensland, «Guds ånd i GT», 1 Mos 1:2, (Video)

 2017.06.04-2 Song ved: Magne og Håvard Straumstein, 4 songar, (Video)
 2017.06.04-2

Odd Eivind Stensland, «Guds ånd og omvendelsen vurdert i lys av
                                    Skrift og bekjennelse», Salme 119:160
Song ved: Magne og Håvard Straumstein                                          (Video)   

 2017.06.05 Arne Jørgensen, Nikodemus kom til Jesus om natta, Joh 3:1-14, (Video) Oeystein Ronhovde

  Steinsdalen Bedehus

  Tale og song ved Øystein Rønhovde

2017.05.28

 «En stor tro, med håp når bønnesvaret synest å utebli», Mat 15:21-28, (Video) 

  

 2016 01 25 Tom Eftevand

  

Steinsdalen Bedehus

Tom Eftevand (Tale og sang)

Bibelhelg

 

2017.05.19   «(1) Sjelens hyrde og tilsynsmann», 2 Peter 2:25, (Video)  
2017.05.21   «(2) Sjelens hyrde og tilsynsmann», Joh 17:11-15, (Video)
2017.05.20    «(3) Sjelens hyrde og tilsynsmann», Joh 10:1-15,26-30, (Video)

 

 


Andreas Aarikstad 2

  Steinsdalen Bedehus 

  Andreas Årikstad
 
  Bibelveke 
  Hovudtema: Endetida og Jesu atterkome                   

 2017.04.26  (1) Endetida og Jesu attekome : Endetida i Daniels bok, (Video)
 2017.04.27  (2) Endetida og Jesu atterkome: Gjennomgang av Joh. Openb, (Video)
 2017.04.28  (3) Endetida og Jesu atterkome: Israel og Jesu kome, (Video)
 2017.04.29  (4) SEMINAR 1/2: Katolisismen i reformasjonsjubileets ljos, (Video)
 2017.04.29  (5) SEMINAR 2/2: Katolisismen i reformasjonsjubileets ljos, (Video)
 2017.04.30  (6) Endetida og Jesu atterkome:  Ein dag som tusen år, (Video)

 

 Eivind Flaa 

 

   Norheimsund Bedehus

  

2017.04.23, Eivind Flå, «Når Herren griper inn!», Joh 21:1-14, (Video)

                  Eva Flå les eige dikt til slutt på opptaket.

 

Odd Eivind Hoevik     Steinsdalen Bedehus
2017.04.18  Odd Eivnd Høyvik, Han døydde for alle!, Luk 24:13-35, (Video)

  

 

 Ottar Endresen 2 

  Tørvikbygd Bedehus

  DELK-gudsteneste 

2017.04.17, Ottar Endrensen, Korleis mismodige kristne vert til frimodige vitner, Lukas 24:13-35, (Video)

 

 

Soelvi straumstein   

 

 

  Steinsdalen Bedehus

  «Vil du bli med til himmelen?»  

2017.04.14    Sølvi Straumstein, fire songar, (Video)

 

 


2017 04 10 Immanuel Fuglsang

  Steinsdalen Bedehus

  Påskemøter                   

 2017.04.12  Immanuel Fuglsang, «De siste tiders tegn, og Jesu gjenkomst», John 14:1-3, (Video)
 2017.04.13  Immanuel Fuglsang, «Når Jesus kaller til etterfølgelse», 1 Kor 11:23-29, (Video)
 2017.04.13  Norheimsund Bedehus: Immanuel Fuglsang, «Gud bærer oss», Jes 46:3-4, (Video)
 2017.04.14  Immanuel Fuglsang, «Kan glede og smerte gå hånd i hånd», Fil 2:1-11, (Video)
 2017.04.14  Immanuel Fuglsang, «Å stride troens gode strid», 1 Tim 6:12, (Video)
   Sang ved Sølvi Straumstein

 

 

Per Krner


  

     Steinsdalen Bedehus

 

2017.04.02 Per Kørner, «Jesu er vegen», John 14:1-6 (Video)

 

 

Bygstad Jan

 

 

   Kleppe bedehus, Jæren

2004.05.01. Jan Bygstad, «Å skille det edle fra det uedle», Jer 15:19, (Lydopptak-Youtube)
 

 

 

Nissen 3

 

 Bibelcamp på Tonstadli 
2004.06.15 Hans Erik Nissen, «Guds vrede», Hebr 4:11 (Lydopptak -Youtube)                      

 

Bygstad Jan

 

 

  Tørvikbygd Bedehus

 
2017.03.19. Jan Bygstad, Luk 11:14-28, DELK-gudsteneste, (Video)  

 

 

 PBH 93A

 
  Inspirations- og Stilleweekend

  Virksund Kursuscenter,
  Danmark

  Norea Mediemission

2017.02.20   Per Bergene Holm, «Siloas vann», (Video)                       
2017.02.21    Per Bergene Holm, «Jordans vann», (Video) 
2017.02.22    Per Bergene Holm, «Livets vann», (Video)

 

 

Gunnar Karlsen

 

  Bibelveke i Steinsdalen Bedehus

2017.03.08  Gunnar Karlsen, «Kristi sinnelag», Fil 2:5-11, (Video)             
2017.03.09  Gunnar Karlsen, «Skult i Kristus», Fil 3, (Video)
2017.03.10 Gunnar Karlsen, «Gleden i Kristus», Fil 4:4-7 (Video)
2017.03.11 Gunnar Karlsen, «Vandringen mot målet», 1 Mos 5:24, (Video)

 

 

  Lars Fossdal    Bibelveke i Tørvikbygd Bedehus  
2017.03.01 Lars Fossdal, «Før jeg ble ydmyket, fòr jeg vill ... », Salme 119:67, (Video)
2017.03.02 Lars Fossdal, «Guds rettferdige dom», Rom 2:4-10, (Video)
2017.03.03 Lars Fossdal, «Herren har bygget Sion», Salme 102:17-18 (Video)
2017.03.04 Lars Fossdal, «Det finnes bare en drakt», 5 Mos 22:11, (Video)
2017.03.05 Lars Fossdal, «Jeg er såre nidkjær for Sion», Sak 8:1-2, (Video)

 

Odd Sverre Hove

 

 

  Israelkveld i Steinsdalen Bedehus      

2017.02.26  Odd Sverre Hove, Israel som misjonsland, Jes 54, (Video )
2017.02.26  Odd Sverre Hove, Israels sin situasjon akkurat no, (Video)

 

 

Bibelhelg med Ole Martin Brennsæter 

2017.02.10 Ole Martin Brennsæter, Tenker du på din regnskapsdag?, Luk 12:16-21,  (Video)
2017.02.11 Ole Martin Brennsæter, Hvordan Gud lærer sine å be, Luk 11:1-13, (Video) 
2017.02.12 Ole Martin Brennsæter, Et spirekraftig såkorn, Luk 8:4-13, (Video)

 

2017.02.05. Per Augestad,  Jesus er vegen, ...ljoset, ...livsens brød, ... den gode hyrde ....  (Video)  


 

                  Johannes Kleppa                                       
2017.01.19 Johannes Kleppa, (1) Hovudtankar frå 2. Timoteusbrev, Video 
2017.01.20 Johannes Kleppa, (2) Hovudtankar frå 2. Timoteusbrev, Video
2017.01.21 kl 1800 Johannes Kleppa, (3) Hovudtankar frå 2. Timoteusbrev, Video
2017.01.21 kl 1930 Johannes Kleppa, (4) Hovudtankar frå 2. Timoteusbrev, Video
2017.01.22 Johanne Kleppa, (5) Hovudtankar frå 2. Timoteusbrev, Video
                 Opning, forsakinga og trusvedkjenninga, song 258 og 248 frå «Sangboken» vert songen

 

 

 

Bygstad Jan  
2017.01.15. Jan Bygstad, Mat 3:13-17, DELK-gudsteneste, Tørvikbygd Bedehus, (Video)  

 

Per Krner
2017.01.08 Per Kørner, Veien til Betlehem, Mat 1:18-21 (Video)

 

Julefest

2016.12.26 Dag Rune Lid, «Ljoset sigrar over mørket», Jes 9:2,6-7(Video)2016.12.11 Arne Jørgensen, Johannes sender bod til Jesus, Mat 11:2-11, (Video)

 

 

 Odd Eivind Stensland 2016

Bibeldagar med Odd Eivind Stensland                                                                                    
2016.11.28 Odd Eivind Stensland, (1) Brevet til kyrkjelyden i Efesus, Op 2:1-7 (Video)
2016.11.28 Odd Eivind Stensland, (2) Brevet til kyrkjelyden i Smyrna, Op 2:1-7 (Video)
201.12.02 Odd Eivind Stensland, (3) Brevet til kyrkjelyden i Sardes, Op 3:1-6, (Video) (Svak lyd.)
 

 

Finn Widar Knutzen farge

Bibelhelg med Finn Widar Knutzen                                                                                    
2016.11.11 Finn Widar Knutzen, Guds ord er levande, Hebr 4:12-13 (Video)

2016.11.12 kl 1800 Finn Widar Knutzen, Den gode hyrde, John 10:11-16, (Video)

2016.11.12 kl 1930 Finn Widar Knutzen, Herren er min hyrde, Salme 23, (Video)

2016.11.13 Finn Widar Knutzen, «Hjemme hos Herren», 2 Kor 5:1-8, (Video)

 

Bibelhelg Norheimsund Bedehus                                                                                    
2016.11.05 Kurt Olsen, «Tungetalen og tungetalens tegn», 1 Kor 14:1-33, (Video)

2016.11.06 Kurt Olsen, «Vokt dere for de falske profeter», 1 Kor 13:8-13, (Video)

 


2016.10.23 Arne Tolo, «Eg skjemmest ikkje ved evangeliet.», Rom 1:16 (Video)


DELK gudsteneste Tørvikbygd
2016.10.16 Per Bergen Holm/ Ottar Endresen, «Eg vil gje dykk kvile ...», Mat 11:25-30, (Video)Per og marit

Bibelhelg Steinsdalen Bedehus
2016.10.14 Per Bergene Holm, «(I) Kvinna, dragen og dyret», Op 12:1-16 (Video)
2016.10.15 Per Bergene Holm, «(2) Kvinna, dragen og dyret», Op 12:18-13:8 (Video)
                 Song ved Marit og Per Bergene Holm
2016.10.15 Per Bergene Holm, «(3) Kvinna, dragen og dyret», Op 12:18-13:8 (Video)
                 Song av Marit og Per Bergene HolmBibelhelg Solgry Ungdoms- og misjonssenter

2016-09-30 Gunnar Nilsson, «Heller ikke jeg fordømmer deg ...», Joh 8:1-11
                 Song ved Liv Jorunn og Martin  Fjære (Video) 

2016-10-01 Gunnar Nilsson, «Bønn i Jesu navn», Joh 16:21-28 (Video) 
2016-10-01 Reidar Heian, «Bakfra og forfra omgir du meg», Salme 139, (Video)
2016-10-01 Gunnar Nilsson, «Stedfortrederen», 1 Mos 4:3-8, (Video)
2016-10-01 Reidar Heian, «Kom avsides med meg ...», Mark 6:31, Song ved Stemnekoret, (Video)  
2016-10-01 Gunnar Nillson, «De hungrende og de rike», Lukas 1:46-55, Duettsong (Video)


 

Mangor Harestad

 

 

2016-09-25 Mangor Harestad, – Vil du til himmelen? ... Lukas 9:57-62. (Video)
                Song og tale, Norheimsund Bedehus
2016-09-25 Mangor Harestad, Du får koma til Jesus når ... Joh 14:1-3 (Video)
                  Song og andakt, Tolo Omsorg - Norheimsund.  

 

 Dagfinn Brenseter

 

 

 

2016-09-18 Dagfinn Brandsæter, «For til deg, Herre står mitt håp.», Salme 38:10-16 (Video) 

 Agnalt Sigbjorn

 

Bibeldagar i Tørvikbygd Bedehus, sept. 2016 

2016-09-17 Sigbjørn Agnalt, tale og song, «Gud er ikke motløs!», 1 Joh 4:4, 2 Tim 1:7 (Video)

2016-09-16 Sigbjørn Agnalt, tale og song, «Den rette vei», 1 Joh 2:3-6 (Video)

2016-09-15 Sigbjørn Agnalt,  «Elsk ikke verden!», Jak 4:4-8, 1 Joh 2:5-17 (Video)
                 Song: Kjersti Brennsæter


 

 


Bygstad Jan

 


Utdrag frå fyrste DELK-gudsteneste i Tørvikbygd Bedehus 4. sept.

2016-09-04 Jan Bygstad, Folket vender seg mot Jesus, Mat 11:15-19, 1 Kor 1:18-25, Song ved Heimlengt (Video)

 

 Curt Westman
Bibelveke med Curt Vestman tysdag 30. aug. - sundag 4. sept. 

2016-09-03 Curt Westman,  «Langvarig venting gjør hjerte sykt, men et oppfylt ønske er et livets tre.» Ordspr 13:12, (Video)
2016-09-03 Curt Westman,  «Dette er et troverdig ord», Titus 3:3-8, song - ungdomskoret Heimlengt, (Video)
2016-09-02 Curt Westman,  (2) «Nåden som opptukter oss» Titus 2:11-15, song - Heimlengt og Kjersti Brennsæter (Video)
2016-09-01 Curt Westman,  (1) «Nåden som opptukter oss» Titus 2:11-15, song - Sølvy Straumstein (Video)
2016-08-31 Curt Westman,  «Som et forbilde i gode gjerninger», Titus 2:1-15, song - Kjersti Brennsæter (Video)
2016-08-30 Curt Westman,  «Den sannhet som hører til Gudsfrykt», Titus 1:1-16,
 (Video)


Bibelhelg med John Peder Samdal 12.-14. august 

2016-08-12 John Peder Samdal, Salme 1 (Video)
2016-08-13 John Peder Samdal, Salme 2 (Video)
2016-08-14 John Peder Samdal, Godt eller dårleg tre?, Matt 12:33-37 (Video)


2016-06-12 Krstian Gangstø, Jesus sinnelag og vårt, Mat 9:35-38 (Video)

2016-06-05 Per Kørner, Noreg i naud utan Guds lov, Ord 28:9 (Video)

2016-05-29 Odd Sverre Hove, «Med Nikodemus på gjenfødelesveinen», John 3:1-13 (Video)

 

Pinsesamling 14.-16. mai 2016 
IMG 2615 
2016-05-14-15 Song ved Maria og Ole Martin Brennsæter (Video)
2016-05-14-16 Song ved familien Brennsæter (Video)

2016-05-14 Ole Martin Brennsæter, (I) Kva verdi har gjeringane våre for Gud?, Song (Video)
2016-05-15 Ole Martin Brennsæter, (II) Kva verdi har gjerningane våre for Gud?, Song (Video)

2016-05-14 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om synd, John 16:8, Song (Video)
2016-05-15 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om rettferd, John 16:8, Song (Video)
2016-05-16 Rami Seppälä, Anden skal overtyda verda om dom, John 16:8, Song (Video)

2016.05.01 Johannes Kleppa, Bøn, Mat 6:1-13, Norheimsund Bedehus (Video)


2016.04.22-24 Korhelg med ungdomskoret Heimlengt (Video)

2016.04.21 Jan Bygstad, Trusformidling i den kristne heimen - spørsmålsrunde (Video)

2016.04.10 Øystein Rønhovde, Jesu mettar fem tusen menneske, Mark 10:30-44, (Video)

 

 Påskemøter med Reidar Thorbjørnsen

2016.03.24 Reidar Thorbjørnsen,  «Jeg lette etter Ham min sjel elsker ...», Mark 16:1-8 (Video)
2016.03.25 Form., Reidar Thorbjørnsen, På Golgata, Luk 23:14-25, 33-43 (Video)
2016.03.25 Kveld, Reidar Thorbjørnsen, «Under Herrens øyne», Openb 1:13-18 (Video)

 

Tørvikbygd Bedehus:
2016.03.27 Reidar Thorbjørnsen, «Salig er den som ikke ser, men likevel tror», Joh 20:19-31(Video)
Song ved Sølvi Straumstein
2016.03.28 Reidar Thorbjørnsen, «Han opplot skriftene for dem.», Lukas 24, 13-35 (Video)


 
Bibelhelg med Jogeir Lianes
2016.03.04 Jogeir Lianes, Er Bibelen troverdig? (Video)
2016.03.05 Jogeir Lianes, Guds visdom, Rom 10:17 (Video)
2016.03.05 Jogeir Lianes, Det var svært godt, 1 Mos 2:31 (Video)
2016.03.06 Jogeir Lianes, Fantastiske forteljingar men forferdeleg fråfall, John 6 (Video)
Song ved Kjersti Brennsæter

 

2016.02.28 Kåre Johan Hamre, Bøneretten, Mat 7:7-11 (Video) 
2016.02.21 Reidar Sætre, Vår evangelisk lutherske arv  (Video)
2016.02.21 Reidar Sætre, Den kristne forsamlinga (Video)

 

Bibelhelg med Tom Eftevand (Tale og sang)
2016.02.05 Tom Eftevand, "Jeg kommer igjen, for at dere skal være der jeg er ...", Joh 14:1-6, (Video)
2016.02.06 Tom Eftevand, "Hva er sannhet ?", Joh 13:33-14:6, (Video)
2016.02.07 Tom Eftevand, "Hva er livet ?", Joh 14:1-6, (Video)


Bibelveke med Johannes Kleppa
2016.01.21 Johannes Kleppa, (1) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.22 Johannes Kleppa, (2) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.22 Johannes Kleppa, (3) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.23 Johannes Kleppa, (4) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.23 Johannes Kleppa, (5) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
2016.01.24 Johannes Kleppa, (6) Kva er evangelisk luthersk kristendom ? (Video)
---------------------------------------------------------------------------
 
2016.01.17 Finn Indrebø, «Før eg forma deg i morslivet ... », (Video)
2016.01.10 Erleiv Matre, «Sjå der Guds Lam», Joh 1:29-34, (Video)
2015.12.26 Arne Jørgensen, Julefest, "Ver ikkje redde! For sjå eg forkynner dykk ...", Luk 2:10, (Video)

 

Bibelveker med Øyvind Samnøy og Josef Birgerson(første veka)

 .
2015.12.13 Øyvind Samnøy, «Far dykkar i himmelen veit ...», Jak 4:1-6, Matt 6:14, 30-34 Video
2015.12.13 Øyvind Samnøy, Hyrdeansvaret i heim og forsamling,1 Pet 5:1-4, John 21:15-19 (Video)
2015.12.12 Øyvind Samnøy, Kyrkja og Guds folk - kvar går vegen ? 1 Pet 4:7-12, 5:1-5 (Video)
2015.12.10 Øyvind Samnøy, (3)Profeten Daniel - Gud vinn siger, Dan 3:1-30 (Video) 
2015.12.09 Øyvind Samnøy, (2)Profeten Daniel og dei fire verdsrika, Dan 2:1-49 (Video)
2015.12.08 Øyvind Samnøy, (I)Profeten Daniel og vår tid, Dan 1:1-21 (Video)
                 Song ved Mirjam og Daniel Dyrhovden
2015.12.06 Josef Biergerson, Den himmelske glede, John 16:21-24 (Video)
2015.12.06 Øyvind Samnøy, Avslutning: Jesu sorg, våre glede, (Video)
2015.12.05 Josef Birgerson, Dei bibelske talentar, Mat 25:14-30 (Video)
2015.12.05 Øyvind Samnøy, Gåva bak det fyrste bodet, 2 Mos 20:1-3 (Video)
2015.12.04 Josef Biergerson, (II) Vend om, for himmelrike er kome nær, Amos 4:11-15 (Video)
2015.12.04 Øyvin Samnøy, Avslutning: Eit nådeår frå Herren, Jes 49:4-6 (Video)
2015.12.03 Øyvind Samnøy, Fråfallet frå Herren, 1 Kong 11:4-6 (Video)
2015.12.02 Josef Birgerson, (I) Vend om, for himmelrike er kome nær, Amos 4:4-5:4 (Video)
2015.12.02 Øyvind Samnøy, Avslutning: Søk Herren medan han er å finne ... Apg 13:45-47 (Video)
2015.12.01 Josef Birgerson, Opning: Den sjuarma ljosestaken, 2 Mos 27.21-22 (Video)
2015.12.01 Øyvind Samnøy, Set dykkar von fullt og fast til den nåden ... (Video)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.29 Per Kørner, Innanfor eller utanfor Guds rike? Lukas 13:22-30 (Video) 
2015.11.22 Odd Sverre Hove, Hovedpunkter i debatten om landløfte-teologi contra erstatnings-teologi, (Video)
2015.11.15 Per Augestad, Korleis er du komen inn her? Matt 22:2-14 (Video)
2015.11.01 Dag Rune Lid, Korset (Video)
 

 

TEMAVEKE MED ANDREAS ÅRIKSTAD - FRÅ SKAPARTRU TIL FRELSARTRU
2015.10.25 Andreas Årikstad, Frelse og forløysing i lys av skapelsen. Song av Sølvi Straumstein (Video)
 
SEMINAR med Andreas Årikstad:
2015.10.24 (I) Skapelse og/ eller evolusjon - Kva seier Bibelen? (Video)
2015.10.24 (II) Skapelse og/ eller evolusjon - Kva seier vitenskapen? (Video)
 
2015.10.23 Andreas Årikstad, Jesus i urhistorien - Noah og flommen, 1 Mos 6:5-8 (Video)
2015.10.22 Andreas Årikstad, Jesus i urhistorien - skapelse, syndefall og frelse, 1 Mos 1:1-5 (Video)

Bestill boka: «Skapelse og/ eller evolusjon ?» her! 

 

2015.10.18 Øystein Rønhovde, Guds omsorg, Mat 11:28-30, (Video)
2015.10.11 Kåre Johan Hamre, Med Guds perspektiv over livet, (Video)
2015.09.13 Reidar Sætre, Arven frå Adam og arven frå Kristus, Rom 5:15-21, (Video) 
 
Besøk frå Bibelskulen på Fossnes
2015.09.06 Per Bergene Holm, «Bli ikke motløs», Salme 49, Bibelskulekoret (Video)
2015.09.05 Per Bergene Holm, Kristus som konge, DELK - Bergen, (Video)
2015.09.04 Lars Fossdal, Kristus i Salmane (II), (Video)
2015.09.04 Lars Fossdal, Kristus i Salmane(I), (Video)

 
2015.08.30 Erleiv Matre / «Herren vil føre deg inn i det gode landet» / 5 Mos 8:7,11-18 (Video)

2015.08.23 Finn Indrebø / «Omvendelsens nødvendighet» / Lukas 6:46-49 (Video)

 

Nordsjællands Valgmenighet, Danmark
2015.08.30 Hans Erik Nissen(dansk) / Lukas 10.23-27 (Video)
2015.08.09 Mikkel Vigilius(dansk) / Visst du bare .... / Lukas 19:41-48 (Video)
 

2015.06.14 Inge Augestad / «Kva er din unnsklydning?» / Luk 9:59-63 (Video)
2015.06.01 Kristian Gangstø / «Tak audmjukt imot Ordet» / Jak 1:21b (Video)
2015.05.31 Finn Indrebø / «Å være lært av Gud» / John 6:11-45 (Video)

 

PINSESAMLING
2015.05.22 Thormod Fjell / «I dag, om de høyer hans røyst ...» / Hebr 3:7-17 (Video)
2015.05-23 Ole Martin Brennsæter / «Er det få som blir frelst ?» / Lukas 13:22-30 / Song ved Klippen manskor, (Video)
2015.05-23 Thormod Fjell / «Når Ånden taler» / Salme 95:6-7 / Song ved Klippen mannskor (Video)
2015.05-23 Thormod Fjell / «Korleis Hyrden fører sine - med og motgang» / John 10:3-14 / Song ved Klippen mannskor, (Video)
2015.05-23 Songen av «Klippen mannskor» under Pinsesamlinga i Steinsdalen Bedehus, (Video)


2015-05-14 Per Kørner / «Jesu siste vilje» / Lukas 24:46-53 (Video)

2015-05-03 Odd Eivind Stensland / Noa / 1 Mos 6:1-8 (Video)

2015-04-26 Arne-Jørgensen / «Jesus i møte med Saulus frå Tarsus» / Apg 9:1-9 (Video)

2015-04-19 Erleiv Matre / «Eg er porten» / John 10:1-10 (Video)

Påskemøter med Gunnar Holth
2015-04-01 Gunnar Holth / «Omgitt (I)» / Salme 139:5-6, Kol 1:15-28 (Video)
2015-04-02 Gunnar Holth / «Omgitt (II)» / Lukas 23:32-56, Mat 27:39-41 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / «Overgitt» / Mat 26:14-15, 1-2 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / «Omfavnet» / 1 Kor 15:1-20 (Video)
2015-04-03 Gunnar Holth / Arne Jørgensen(duett) / «Påsken i ord og toner» - gj.gang av ein del av påskesalmane (Video)2015.03.29 Odd Eivind Stensland / Kongen kjem! / Sakarias 9:9-10 (Video)
2015.03.26 Odd Eivind Stensland /  «De to viktigste dagene i ditt liv» / Salme 139:1-16. (Video)Israelskveld med Odd Sverre Hove
2015.03.22 Odd Sverre Hove / «Den nye atisemittismen - i bibelsk lys» / Mat 13:24-29, Ester 3:8-9, John Op 12:1-18 (Video)
2015.03.22 Odd Sverre Hove / «Den dagsaktuelle situasjonen i Midt-Austen» (Video)
2015.03.22 Odd Sverre Hove / Spørsmålsrunde (Video)

 

Bibelhelg med Steinar Kvalvik 13.3-15.3 2015
2015.03.13 Steinar Kvalvik / Hungersnaud og dyrtid / 2 Kongebok 7:1-20 (Video)
2015.03.14 Steinar Kvalvik / Forføring / 4 Mos 25:1-9 (Video)
2015.03.15 Steinar Kvalvik / «Korset - forargelsens gåte», Mat 16:21-25 (Video)2015.03.07 Finn Indrebø / «Ja til Livet»-markering, Torgalmenningen, Bergen (Video)

2015.03.01 Øystein Rønhovde / «Kvinna i Simon sitt hus - syndstilgjeving og kjærleik», Lukas 7:36-50 (Video)

2015.02.15 Johannes Kleppa / «Herre, me vil gjerne sjå Jesus» / John 12:20-33 (Video)

 

Bibelhelg med Lars Fossdal i Samnanger Bedehus på Tysse 13.1-15.1 2015
2015.02.13 Lars Fossdal / Døden og dommen / Hebr 9:27 (Video) 
2015.02.14 Lars Fossdal / Der synda vart stor var nåden endå større / Gal 3:21-22, Rom 5:20 (Video)
2015.02.15 Lars Fossdal / «Spør etter de gamle stier.», Jer 6:16 (Video)

2015.02.08 Dag Rune Lid / På «Tabor» - store opplevingar med Gud / Mark 9:2-13 (Video)


Bibelhelg med Arnfinn Barlaup 30.01.-1.2.2015

2015.01.30 Arnfinn Barlaup / Du er fri / Lukas 13:10-17 (Video)
2015.01.31 Arnfinn Barlaup / «Heller ikkje eg fordømer deg» / John 8:1-11 (Video)
2015.02.01 Arnfinn Barlaup / Jesus, vår øvsteprest / Hebr 4:14-16 (Video)


2015.01.08 Dag Rune Lid / Jesus i møte med ei kvinne som levde i synd / John 4:4-26 (Video)


Bibelveke med Per Bergene Holm 8.1-11.2015
2015.01.08 Per Bergene Holm / Bibelsynet og skapinga / 1 Mosebok (Video) 
2015.01.09 Per Bergene Holm
 / Frå Adam til Abraham / 1 Mosebok (Video)
2015.01.10 Per Bergene Holm / «Araham trodde Gud» / Rom 4:13-25, 1 Mos (Video) 
2015.01.11 Per Bergene Holm /  Fordi du ikkje sparde din eigen son ... / 1 Mos 22:1-19 (Video)

 

2015.01.04 Per Augestad / «Å venta på Herren» / Lukas 2:41-52 (Video)
2014.12.21 Dag Rune Lid / «Gleda i Herren» / Fil 4:4-7 (Video)
2014.12.14 Per Kørner / «Kampen kring Jesus» / 1 Kor 1:18-2:4 (Video)Bibelveke med Odd Eivind Stensland 2.12-7.12.2014
2014.12.02 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (1) (Video)
2014.12.03 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (2) (Video)
2014.12.04 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (3) (Video)
2014.12.05 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (4) (Video) 
2014.12.06 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (5) (Video)
2014.12.07 Odd Eivind Stensland / Efeserbrevet (6) (Video)2014.11.23 Dag Rune Lid / «Dommedag» / Mat 25:31-46 (Video)
2014.11.16 Reidar Sætre / «Bibelen sitt bibelsyn» / Mat 24:35 (Video)
2014.11.09 Erleiv Matre / «Våre ord og våre hjarto» / Mat 12:33-37 (Video)


Bibelveke med Ingar Gangås 28.10-2.11.2014
2014.10.28 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (1) / John 11:27-28 (Video)
2014.10.29 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (2) /1 Sam 3:1-21 (Video)
2014.10.30 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (3) / Mat 4:17-22 (Video)
2014.10.31 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (4) / Mat 24:14 (Video)
2014.11.02 Ingar Gangås / «Mesteren er her og kaller på deg deg» (5) / Mat 5:1-12 (Video)


Bibelveke Tørvikbygd Bedehus 21.-26.10.2014 (Videoar)
Talar: Martin Fjære. 


Bibelhelg med Erik Asdahl 25. - 26.10.2014
2014.10.26 Erik Asdahl / «Hva vår tid trenger» / Esek 9:4 (Video)
2014.10.25 Erik Asdahl / Bots- og bededag / Lukas 13:22-30 (Video)


Korhelg på Hella Bedehus på Radøy 17.-19.10.2014 
Talar: Øyvind Samnøy, Ulike personar deltek i tillegg til eit songkor
2014.10.17 Øyvind Samnøy,  «Samfunn av dei heilage», Mat 18:1-16 (Video)
2014.10.18 Øyvind Samnøy, «For den som elskar nesten sin, har oppfylt lova.» Rom 12.1, 13:7-12 (Video)

2014.10.19 Øyvind Samnøy, «Den Heilage Ande si gjerning», Rom 8: 7-17 (Video)


2014.10.05 Henry Skogvoll / Alt nytt i Kristus Jesus! 2 Kor 5:17-18, Rom (Video)

 

Bibelhelg på Jæren med Per Haakonsen 4.-5. okt. 2014
2014.09.04 Per Haakonsen / «Det bibelske gudsbillede og Israels historie» / Vigrestad misjonshus (Video)
2014.09.05 Per Haakonsen / ««Utviklingen på MF - Er løftene til Israel borte ?» / Skjæveland misjonshus (Video)


2014.09.26.-28. Bibelhelg Solgry Ungdoms- og Misjonssenter (Videoar)
Talarar: Lorents Nord-Varhaug og Lars Fossdal. Ulike songkrefter tek del.

Pinsesamling 2014 i Steinsdalen Bedehus med Henry Skogvoll
2014.06.07 Henry Skogvoll / Bønn i Jesus navn (Video)
2014.06.08 Henry Skogvoll / Galatarbrevet I (Video)
2014.06.09 Henry Skogvoll / Galatarbrevet II (Video)

2014.09.21 Kåre Hellem / Naaman møter profeten Elisa / 2 Kongebok 5:9-14 (Video)

Bibelhelg med Eivind Gjerde
2014.09.07 
Eivind Gjerde / Jesus gjer under(4) / John 6:1-15 - opning/ sangkor/ vitnemøte (Video)
2014.09.06 Eivind Gjerde / Jesus gjer under(3) / John 5:1-15 - sangkor (Video)
2014.09.06  Eivind Gjerde / Jesus gjer under(2) / John 4:46-50 - opning (Video)
2014.09.05 Eivind Gjerde / Jesus gjer under(1) / John 2:1-11 (Video)


2014.08.31 Finn Indrebø / Han leiter til han finn / Luk 15:1-10 (Video)
2014.06.29 Arne Jørgensen m. fl. / «Nådegåvene» / 1 Peter 4:7-11 (Video)
2014.06.15 Øystein Hitland / Misjonsbefalinga / Mat 28:19-20 (Video)
2014.06.14 Øystein Hitland / «Vi har ikkje det usynlege for auga» / 2 Kor 4:18 (Video)

2014.06.01 Bjarne Skjold / «Profeten Jeremia» / Jer 1:5 (Video)
2014.05.29 Olav Rørtveit / «Bli du i det du har lært» / 2 Tim 3:14-17 (Video)
2014.05.25 Øystein Rønhovde / «Jesus selv, eller bare hans gaver?» / Luk 17:11-19 (Video)
2014.05.18 Erleiv Matre / «Han er ikke lenger i graven» / Mat 28:6-10 (Video)

2014.05.15 Jan Bygstad / Spørsmålsrunde etter talen om «Skapelsen» (Video) 
2014.05.15 Jan Bygstad / «Skapelsen» / 1 Mos 1-2 (Video)
2014.05.11 Johannes Kleppa / «Eg skal sjå dykk att» / John 16:16-22 (Video)
2014.05.04 Inge Augestad / «Jesus er oppstått» / Lukas 24:36-43 (Video)

Påskemøter med Finn Indrebø 17.04-18.04.2014
2014.04.18 Finn indrebø / «Korsets gåte» / Mat 27:37-46  (Video)
2014.04.18 Finn indrebø / Forsoninga / Jes 53:5  (Video)
2014.04.17 Finn indrebø / Fotvasking / John 13:1-5  (Video)

 

2014.04.13 Odd Eivind Stensland / Jesu inntog i Jerusalem / John 12:12-24 (Video)


Bibelhelg med Terje Treidene 05.04-06.04.2014

2014.04.06 Terje Treidene / «Jeg vil slå hyrden» / John 19:1-5 (Video)
2014.04.05 Terje Treidene / «Den eldste sønnen» (I) / Lukas 15:25-32 (Video)
2014.04.05 Terje Treidene / «Den eldste sønnen» (II) / Lukas 15:25-32 (Video)

 

2014.03.16 Per Kørner / Lydandsvegen / John 12:20-33 (Video)
2014.03.09 Bjarne Vestbøstad / Jesu freisting / Mat 4:1-11 (Video)

Bibelveke med Gunnar Holth frå 28.2-2.3-2014
2014.02.28 Gunnar Holth / «Det dype mørke eller strålende lys?» / Ordsp 4:18-23 (Video)
2014.02.28 Gunnar Holth / «Hvilke herlighet?!» / Lukas 4:5-8, 2 Kor 4:1-6 (Video)
2014.02.28 Gunnar Holth / «Høylys dag!» / Ordsp 4:18-23 /  Sang ved Gunnar Holth til slutt  (Video)
 

2014.02.23 Reidar Sætre / Skaping, fall og forløysing / Salme 33:6-9 (Video)

2014.02.23 Reidar Sætre / Spørsmålsrunde kring tema - Skapinga (Video)

 
2014.02.16 Per Augestad / Himmelen / 2 Kor 5:1-5
(Video)
 

Israelskveld med Odd Sverre Hove
2014.02.09 Odd Sverre Hove / Den dagsaktuelle situasjonen i Midtausten med spørsmålsrunde (Video)
2014.02.09 Odd Sverre Hove / Bibelvekking på kong Josjias tid - og i dag / 2 Kr 34 (Video)


Bibelveke med Lars Fossdal frå 23.1-26.1-2014
2014.01.26 Lars Fossdal / Guds omrsog og skole / Mat 11:1-6 (Video)
2014.01.25 Lars Fossdal / Guds frelse / John 6:47-51, 57 (Video)
2014.01.24 Lars Fossdal / Herrens dag / Mat 5:17-18 forts. (Video)
2014.01.23 Lars Fossdal / Gud har åpenbart seg / Mat 5:17-18 (Video)


2014.01.20 Dag Rune Lid / Kan henda Herren gjer noko for oss / 1 Sam 14:6 (Video)

2014.01.12 Bjarne Vestbøstad / Jesus vert døypt / Mat 3:13-17 (Video)

2014.01.05 Andreas Evensen / Kristus i GT / Mat 2:1-12 (Video)
 

Juletrefest (Video)
- Innslag for borna ved Kari Ljønes Valland
- Tale ved Kåre Johan Hamre
- Musikkinnslag ved Thomas Straumstein 

Bibelveker med Øyvind Samnøy frå 3.12-15.12-2013
2013.12.15 Kveld / Øyvind Samnøy / Lat Kristi sinn vere i dykk / Fil 2:1-11 (Video)
2013.12.15 Formiddag / Øyvind Samnøy / Prøvelsar / Mat 11:2-11 / Kor tek del  (Video)
2013.12.14 Øyvind Samnøy / Den siste store trengselstid / John Op 11.1-14 / Kor tek del (Video)
2013.12.13 Øyvind Samnøy / Det finst ingen skilnad / Rom. kap. 1-2-3 (Video)
2013.12.12 Øyvind Samnøy / Å ferdast i ljoset / Joh 1:1-2:2 (Video)
2013.12.11 Øyvind Samnøy / «De kan ikkje tena Gud og mammon.» / Lukas 16:1-31 (Video)
2013.12.08 Kveld / Øyvind Samnøy / «Det lir mot natta, det stundar mot dag» / Rom 13:11-14 (Video)
2013.12.08 Formiddag / Øyvind Samnøy / «Lat ikkje hjarta dykkar uroast!» / John 14:1-6 (Video)
2013.12.07 Øyvind Samnøy / Ordet som såkorn / Lukas 8:4-15, 18 (Video)
2013.12.06 Øyvind Samnøy / Den kristne heimen / Ef 5:18-6:4 (Video)
2013.12.05 Øyvind Samnøy / Tempelreinsing i ditt liv / Mat 21:10-16 (Video)
2013.12.04 Øyvind Samnøy / «Gjer døri høg, gjer porten vid»/ Salme 24:1-10 / Song / Avslutning (Video)
2013.12.03 Øyvind Samnøy / «Sjå, kongen din kjem til deg» / Mat 21:1-11(Video)

 

2013.11.17 Bjarne Vestbøstad / Evig liv - i Kristus Jesus / Rom 6:23 (Video)

Bibelkveld med Jan Bygstad
2013.11.14 Jan Bygstad / Formaningane i NT / Rom 12:1-2 (Video)
2013.11.14 Jan Bygstad / Svar på spørsmål frå salen m.a. om nykalvinismen (Video)

2013.11.10 Kristian Jørgensen / Korleis Jesus lækjer / John 5:1-15 (Video)


Bibelveke med Immanuel Fuglsang

2013.11.03 Immanuel Fuglsang / «Himlen vårt rette hjem» / John 14:1-3 (Video)

2013.11.02 Immanuel Fuglsang / «Jesus avskjedshilsen» / Luk 24:47-53, Apg. 1:6-11/ Sang Sølvi Straumstein (Video) 
2013.11.01 Immanuel Fuglsang / Hva vil du jeg skla gjøre for deg? / Luk 18:35-43 (Video)
2013.10.31 Immanuel Fuglsang / Navnet Jesus må jeg elske / John 21:15-17 (Video)
2013.10.30 Immanuel Fuglsang / Blodets evangelium / 2 M 12:21.-27 (Video)
2013.10.29 Immanuel Fuglsang / De gamle stier / Jeremia 8:18-9:1 (Video)


2013.10.27 Arne Jørgensen/ Jeg er en kristen, å for en nåde! / 2 Kor 5:17 (Video)

2013.10.20 Finn Indrebø/ Forholdet mellom lære og liv / Lukk 10:25-37 (Video)

2013.10.13 Odd Sverre Hove / Den dagsaktuelle situasjonen i Midt-Austen (Video)

2013.10.13 Odd Sverre Hove / Evangeliet til Jerusalem (Video)

2013.10.06 Jon Nævdal - sang og tale / «Som barn i denne verden» / Mat 18:1-19 (Video)
 

2013.09.25-27 Bibelhelg på Solgry
Henry Skogvoll, Per Bergene Holm og ulike songkrefter tek del 
(VIDEOAR)

 

2013.09.22 Erleiv Matre / Himmelens trøyst / Jesaja 43,1-5b, 25 (VIDEO)

Besøk frå Bibelskulen på Fossnes

2013.09.08 Per Bergene Holm/ «Ved forkynnelsens dårskap» / (VIDEO)

BIBELVEKE aug./sept. 2013

2013.09.01 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 14.6-10 (VIDEO)
2013.08.31 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 12.1-7 (VIDEO)

2013.08.30 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 7 (Video)
2013.08.29 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 6:1-6 / Song ved Sølvi Straumstein (VIDEO)
2013.08.28 Odd Eivind Stensland / Gj.gang av profeten Hosea / Hosea 1-4 (VIDEO)

2013.08.25 Øystein Rønhovde / Ei stor tru - ei prøvd tru / Mat 15:21-28 (VIDEO)

2013.06.30 Finn Indrebø / Mark 3:9-19/ Duettsong / Å be for sjuke (VIDEO)

2013.06.16 Per Augestad / Åndeleg fornying / (VIDEO)

2013.05.16 Bjarne Skjold / Vår Gud er underets Gud / Joh 6:1-15 (VIDEO)

2013.05.09 Odd Eivind Stensland / Fristaden / Josva 20:1-9 (VIDEO)
 

Sommarmøter 28.5-2.6 ved Kristian Fagerli

 

28.05.2012 Kristian Fagerli / «Synderinnen i Simons hus» / Luk 7:36-50 (VIDEO)

29.05 2012 Kristian Fagerli / «Bli sterke i Herren!» / Ef 6:10-20 (VIDEO)

30.05.2012 Kristian Fagerli / «Ta på dere Guds fulle rustning» / Ef 6:10-13 (VIDEO)

31.05.2012 Kristian Fagerli / «Den enkle og rene troskap mot Kristus» / 2. Kor 11:2-4 (VIDEO)

01.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Sannhetens belte om livet» (VIDEO)

01.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Rettferdighet som brynje» (VIDEO)

02.06.2012 Kristian Fagerli / «Du må bli født på ny!» / Joh 3:1-17 (VIDEO)

02.06.2012 Kristian Fagerli / «Guds fulle rustning - Åndens sverd som er Guds Ord» (VIDEO)

Klippen Mannskor i Steinsdalen Bedehus (VIDEO)
2013.05.19 Per Kørner / Heilaganden i GT og NT / Apg 2:14-21 (VIDEO)

 
 

Møtehelg 04.-05. mai ved Øystein Hitland

2013.05.05 Øystein Hitland / Fader vår / Matt 6:5-15 (VIDEO)
2013.05.04 Øystein Hitland / Graven er tom / Luk 24:4-6 (VIDEO)
2013.04.28 Henry Skogvoll / Samtidig syndar og rettferdig /Rom 7:14-25  (VIDEO)
2013.04.26 Eivind Flå  / Hvilken bekjennelse har vi? (VIDEO)
2013.04.21 Dag Erik Asdahl / Menigheten i Laodikea / Åp 3:14-21 (VIDEO)

Påskemøter 1. påskedag

2013.03.31 Daniel Teigen / Du er mannen / 2. Sam 12:1-14 (VIDEO)
2013.03.31 Dag Rune Lid / Frå mørke til ljos / Joh 20:1-10 (VIDEO)
 
2013.03.17 Odd Sverre Hove / Tre landløfter til Israel /Amos 9:11 -15, Jer 31:8-12, 31-36 og Sak 8:1-8 (VIDEO)
2013.03.10 Kristian Jørgensen / Sjå, me går opp til Jerusalem / Luk 18:31-34 (VIDEO)
2013.03.03 Bjarne Vestbøstad / .. overletne til eit duglaust sinn / Rom 1:28 (VIDEO)


Bibelveke 13. - 17. februar med Sigbjørn Agnalt
2013.02.17 Sigbjørn Agnalt / Elsket inntil enden / Joh 13:1-17 (VIDEO)
2013.02.16 Sigbjørn Agnalt / Vår tids forførelse / 2.Tess 2:9-13 (VIDEO)
2013.02.15 Sigbjørn Agnalt / Gud eller avgudene / Jer 3:23b-24 (VIDEO)
2013.02.14 Sigbjørn Agnalt / Porten til livet / Mat 7:13-14 (VIDEO)
2013.02.13 Sigbjørn Agnalt / Bøn i Jesu namn / Mat 7:7-11 (VIDEO)
 
2013.02.11 Arvid Bentsen / Israel og andre teikn i tida (VIDEO)

2013.02.10 Arne Jørgensen / Bryllaupet i Kana / John 2:1-11
(VIDEO)


Bibelhelg 25.-27. januar ved Johannes Kleppa
2013.01.25 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 1/3 (VIDEO)
2013.01.26 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 2/3 (VIDEO)
2013.01.27 «Guds ord er sant og virkekraftig!» time 3/3 (VIDEO)
 
2013.01.13 Erleiv Matre / Kven er Jesus? / Kol 1:15-20  (VIDEO)
2013.01.06 Bjarne Vestbøstad / Vintreet og greinene / Joh 15:1-11  (VIDEO)
2012.12.28 Audun Hjellvik / Julefest / For han skal frelsa sitt folk frå syndene deira Mat 1:20-24(VIDEO)
2012.12.16 Kristian Jørgensen / Vakna du som søv! / Ef. 5:14  (VIDEO)
 
Møteserie 27. november-09. desember 2012 ved Øyvind Samnøy
2012.12.09 Øyvind Samnøy / Norheimsund bedehus / Sjå, eg kjem snart / Joh Op 22:12, 16-17, Mat 25:5-12 (VIDEO) 
2012.12.09 Øyvind Samnøy / Frå sorg til glede / Joh 16:16-24 (VIDEO)
2012.12.08 Øyvind Samnøy / Sabbatshelga for Guds folk / Hebr 4:9-16  (VIDEO)
2012.12.07 Øyvind Samnøy / Talentane / Mat 25:14-30  (VIDEO) 
2012.12.06 Øyvind Samnøy / Det himmelske sjukehuset /John 13:10-17 (VIDEO) 
2012.12.05 Øyvind Samnøy / Fristaden / 4 Mos 35:9-15, 25-29  (VIDEO)
2012.12.04 Øyvind Samnøy / Namn av å leva, men du er død! / John Op 3:1-6 (VIDEO)
2012.12.02 (Form.) Øyvind Samnøy / Jesus kjem til deg! / Mat 21:10-17, Sak 9:9 (VIDEO)
2012.12.02 (Kveld) Øyvind Samnøy / Gjer ikkje Guds Heilage Ande sorg / Ef 4:1,17-5:8  (VIDEO)
2012.12.01 Øyvind Samnøy / Skikka dykk ikkje like med denne verda / Rom 12:1-2  (VIDEO)
2012.11.30 Øyvind Samnøy / Med augo feste på Jesus / Hebr 12:1-3 (VIDEO)
2012.11.29 Øyvind Samnøy / Mjølk eller fast føde - kva treng du? / Hebr 5:8-6 - 6:8  (VIDEO)
2012.11.28 Øyvind Samnøy / Korleis verta berga frå dommen? / 4. Mos 21.4-9 (VIDEO)
2012.11.27 Øyvind Samnøy / Korleis Herren fører sine / Salme 73  (VIDEO)
2012.11.25 Johannes Kleppa / Kva er sanning? / Joh 18:17-38  (VIDEO)
2012.11.11 Per Kørner / Kvar går du - Noreg? / Jes 59:1-4 (VIDEO)
2012.11.04 Kristian Gangstø / Lys og salt / Matt 5:1-2, 13-16  (VIDEO)
 

Bibelveke 24. - 28. oktober med Arne Thoresen
2012.10.28 Arne Thoresen / Se, jeg kommer snart / Åp 22:12-21 (VIDEO)
2012.10.28 Arne Thoresen / Bruk Ordet i åndskampen / Apg 7:46-60 (VIDEO)
2012.10.27 Arne Thoresen / Har du olje på lampen ? / Mat 25:1-1 (VIDEO)
2012.10.26 Arne Thoresen / Den gode hyrde / Jon 10:1-14 (VIDEO)
Sang ved Sølvi Straumstein (VIDEO)
2012.10.25 Arne Thoresen / Lever jeg i lyset ? / 1 John 1:5-2:2 (VIDEO)
2012.10.24 Arne Thoresen / Gå din neste ei forbi! / Lukas 10:25-37 (VIDEO)
2012.10.21 Finn Indrebø / Guds ord - vår salighets grunn / Lukas 16:19-3 (VIDEO)
2012.10.14 Daniel Teigen og Vilhelm Gravdal / Sang- og salmeskatten (VIDEO)
2012.10.07 Erleiv Matre / Om nokon vil gjera hans vilje, då skal han ... / John 7:14-17 (VIDEO)
2012.09.23 Bjarne Skold / Kongesonen sitt bryllaup / Matt 22.1-14 (VIDEO)
2012.09.16 Odd Sverre Hove / Løfte og oppfylling av Guds ord/ Situasjonsanalyse - kva som skjer i Midt-Austen no / Spørsmål frå salen / (VIDEO)
2012.09.09 Øystein Rønhovde / Ett er nødvendig .. / Lukas 10: 38-42 (VIDEO)
 

Bibelveke 28. august - 02. september med Kristian Fagerli
2012.09.02 Kristian Fagerli / Gå i hast! / Lukas 14.16-24 (VIDEO)
2012.09.02 Kristian Fagerli / Norh. bedehus / Unyttige tjenere? / Luk-17:7-10 / (VIDEO)
2012.09.01 Kristian Fagerli / Adam, hvor er du? / 1 Mos 3:1-3 (VIDEO)
2012.08.31 Kristian Fagerli / Har Gud virkelig sagt? / 1.Mos.3.1-6 (VIDEO)
2012.08.30 Kristian Fagerli / Vokt din hage! / 1.Mos 2:15 
(VIDEO)
2012.08.29 Kristian Fagerli / Skapt til mann og kvinne / 1.Mos 2:21-25 
(VIDEO)
2012.08.28 Kristian Fagerli / I begynnelsen skapte Gud / 1.Mos 1:1  
(VIDEO)
2012.08.26 Odd Eivind Stensland / Den trange port / Mat 7:23 (VIDEO)
 
Odd Eivind Stensland 24.06.2012 Kva seier Bibelen om frelse ? (VIDEO)


Bibelveke 29. mai - 03. juni med Kristian Fagerli
2012.06.03 Kristian Fagerli, kl 1900, Eg står i gjeld (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 03.06.2012 kl 1100 Gi akt på ...(VIDEO)
Kristian Fagerli 02.06.2012 Freisting(VIDEO)

Kristian Fagerli 01.06.2012 Ver edrue, vak!(VIDEO)
Kristian Fagerli 31.05.2012 Ver du eit føredøme (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 30.05.2012 Ved Jesu føter (VIDEO)
 
Kristian Fagerli 29.05.2012 Gud skapte(VIDEO)
Kåre Johan Hamre 20.05.12 Han som vil at alle .... (VIDEO)


Jan Bygstad 10.05.2012 Du skal holde hviledagen hellig. (VIDEO)
Odd Eivind Stensland 06.05.2012 Hva skal vi med Jesus i dag?(VIDEO) 

 
  
 
Har du tilbakemeldingar, kan du kontakte oss her!